w literatura dla Ciebie

Bliza alarmuje – koniec uniwersytetu!

Co z uniwersytetem? – pyta Bliza, a naukowcy, myśliciele, dziennikarze, studenci biorą udział w dyskusji na łamach kwartalnika literackiego. Snują wizje, pytają, ostrzegają przed upadkiem uniwersytetu!

Czytaj dalej