w literatura dla Ciebie

Powrót Wilka do portu…

Navigare necesse est, vivere est necesse… 

Żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest koniecznością… ta łacińska sentencja jest kwintesencją powieści Mirosława Tomaszewskiego pt „Powrót Wilka”. Historii, która udowadnia, że jest coś o wiele ważniejszego niż to powszednie, codzienne życie…

Czytaj dalej