w literatura dla Ciebie

Czytanie tworzy człowieka

Statystyki alarmują o spadku czytelnictwa. Odsetek osób nie czytających gwałtownie wzrasta. Jak pokazują badania Polacy czytanie (nie tylko książek, ale wszelkich treści) rozpatrują raczej jako źródło wiedzy, niż sposób spędzania wolnego czasu. Telewizja wygrywa z książką!
 

Czytaj dalej